פתיחת וסגירת חברות ועסקים

 

בין לקוחותיו של המשרד עורכי דין רבים, שקשריו עימם מאפשריםלמשרד לקבל פניות בעיקר מחברות חדשות שמוקמות ו/או מטופלות באמצעות עורכי דין המנויים על לקוחות המשרד.

בנוסף למשרד יש ידע וניסיון רב בניהול וליווי חברות בתהליכי כינוס נכסים, פירוק , או ניהול מיוחד.  

המשרד צבר ניסיון רב בליווי הפעילות מול מפרקים ו/או כונסים ו/או מנהלים מיוחדים, לרבות ליווי ויעוץ במהלך הפירוק, ייעוץ וביצוע רישומים חשבונאיים לרבות פיקוח על  מערכת הנהלת החשבונות, הכנת דוחות לבית המשפט, ייצוג וטיפול מול רשויות המס, בדיקת תביעות חוב נושים ועובדים בדין קדימה ובדין רגיל וכו'.